Столична Община Район "Средец"

Събиране на оферти с обяви (Публични покани - архив)

„Ремонт и реконструкция на детска площадка и градинка в междублоково пространство, на територията на Столична община-район “Средец”, както следва: „Основен ремонт на Детска площадка и градинка в междублоково пространство ул. “Леонардо Да Винчи” в УПИ Х,

Ремонт и реконструкция на детска площадка и градинка в междублоково пространство, на територията на Столична община-район “Средец”, както следва:

 „Основен ремонт на Детска площадка и градинка в междублоково пространство ул. “Леонардо Да Винчи” в УПИ Х, кв. 5, м. “Трета извънградска част”, Столична община- район  “Средец”.

Необходима документация

Назад