Столична Община Район "Средец"

Търгове и конкурси

Организиране на ученическо столово хранене в сградата на 6 ОУ „ГРАФ Н.П. ИГНАТИЕВ”, с адрес: гр. София, ул. „Шести септември” № 16, АОС № 941 от 26.11.2012г. на район „Средец“


Назад