Столична Община Район "Средец"

Новини

Семинар по проект „В диалог с гражданите - обществените консултации като част от отвореното управление на София“

Мария Ачкова, кмет на район "Средец", участва в семинар по проект „В диалог с гражданите - обществените консултации като част от отвореното управление на 
София“. Целта на семинара е да се подобри взаимодействието между гражданите и местната власт като се повишат знанията и уменията на участниците в един от инструментите за това - обществените консултации.
Проектът се изпълнява от Български център за нестопанско право с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018 г.