Столична Община Район "Средец"

Кариери

Столична община, район 'Средец' обявява конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел ”Правно и информационно обслужване, човешки ресурси” /ПИОЧР/


Прилежащи документи

Назад