Столична Община Район "Средец"

Събиране на оферти с обяви (Публични покани - архив)

„Ремонт и реконструкция на детски площадки и градинки в междублокови пространства, на територията на Столична община-район “Средец”, по обособени позиции“, както следва:

- Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на Детска площадка и градинка в междублоково пространство в кв.45, м. „Трета извънградска част“, Столична община- район  “Средец”;

Договор РСЦ 18-ДГ56-41 от 28-08-2018 г.

- Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на Детска площадка и градинка в междублоково пространство в кв.46, м. „Трета извънградска част“, Столична община- район  “Средец”;

Договор РСЦ18 -ДГ56-40 от 28-08-2018 г.

- Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на Детска площадка и градинка в междублоково пространство ул. “Леонардо Да Винчи” в УПИ Х, кв. 5, м. “Трета извънградска част”, Столична община- район  “Средец”

Договор РСЦ18 -ДГ56-48 от 28-09-2018 г.

 

  

 

 


Прилежащи документи

Назад