Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Княжеска градина

През м.юли  2016 г.  район „Средец“ представи подписка на граждани, които предлагат „Реконструкция и обновяване на детска площадка, разположена в парк „Княжеска градина“ – гр. София, в карето между ул. „Гурко“, бул. „Васил Левски“, бул. "Цар Освободител“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.  Подписката, подкрепена от над 600 граждни,  съдържаше подробна концепция за подобрения на тази част от парка - изграждане на нова детска плошадка, спортни терени – за футбол и за баскетбол; преустойство на езерото като детска площадка; поправяне и обезопасяване на съществуващите фитнес съоръжения, денонощно видеонаблюдение; нови пейки, чешма, тоалетна, която да не е химическа, осветление, кошчета, информационни табели. Експерти на районната администрация тогава направиха проверка и установиха, че предложенията в подписката са изпълними.

Мария Ачкова, кмет на район „Средец“  изрази своята съпричастност към проблемите, засегнати в подписката и обеща да съдейства за осъществяването на инициативата на гражданите. 

Като част от цялостната зелената система на София, паркът не се поддържа от администрацията на район „Средец“ и искането, както и много други писма, свързани с необходима реконструкция и облагородяване на Княжеска градина,  е препратено към компетентната дирекция на СО – Зелени системи, като район „Средец“ остава в готовност за съдействие. 


Назад