Столична Община Район "Средец"

Кариери

Резултати от проведеното събеседване за длъжността „Старши експерт - култура” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и стопански дейности” /ФСОКССД/на район „Средец“

След проведеното събеседване за длъжността „Старши експерт - култура” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и стопански дейности” /ФСОКССД/на район „Средец“ комисията излезна с предложение за сключване на трудов договор с най-подходящия кандидат - Габриела Валентинова Георгиева.


Прилежащи документи

Назад