Столична Община Район "Средец"

Кариери

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за провеждане на събеседване за длъжността „Старши експерт - култура” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и стопански дейности” /ФСОКССД/на район „Средец“

Кандидатите следва да се явят за провеждане на събеседване на 14.03.2018 г. /сряда/ в посочения график в сградата на район „Средец”, ет.2 - заседателна зала.


Прилежащи документи

Назад