Столична Община Район "Средец"

Съобщения

План за текущ ремонт на улични и тротоарни настилки за 2018 г. - район 'Средец'

В изпълнение на програмата на СО, район "Средец" предлага на зам.кмета на СО, направление "Транспорт и транспортни комуникации", следния план за текущ ремонт на улични и тротоарни настилки за 2018 г. (моля, вижте прикачените файлове). Планът е направен на база на установеното от експертите на района състояние на уличните и тротоарните настилки, като сме се съобразили с постъпилите искания и сигнали на гражданите.
През 2018 г. за текущ ремонт на вътрешноквартални улици на територията на район "Средец" от СО е планирана общата сума от 599 762,00 лв с ДДС.
За всеки район на столицата сумата се изчислява на база общия бюджет на СО по два компонента - НАСЕЛЕНИЕ /ПОСТОЯНЕН АДРЕС/ и ПЛОЩ НА УЛИЧНА МРЕЖА.

В рамките на определената сума предложенията за ремонт се заявяват текущо от районните кметове и се възлагат от зам.-кмета на СО по договор за текущ ремонт и поддържане на пътните настилки от 2015 г.

Като приоритет за основен ремонт на територията на район "Средец" остава улица "Иван Вазов" , която не е включена в предложената програма. С писмо от СО сме уведомени, че предстои реконструкция на инженерната инфраструктура и подмяна на сградните отклонения и след приключването на СМР ще бъде извършен цялостен ремонт на тротоарната настилка и пътното платно. 
След реализацията на инвестиционното намерение, предвид изключително лошото състояние на настилките по улицата, сме изискали от СО ул. "Иван Вазов" да бъде включена допълнително в програмата и приоритетно ремонтирана.


Назад