Столична Община Район "Средец"

Кариери

Обява за свободно работно място чрез подбор за длъжността „Старши експерт - култура”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СРЕДЕЦ“

ОБЯВЯВА: Свободно  работно място чрез подбор  за  длъжността „Старши експерт - култура” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и стопански дейности” /ФСОКССД/ – 1 работно място.
 
Документи се подават лично или чрез упълномощен представител от  21.02.2018 г. до 17.00ч. на 06.03.2018г. - включително в Центъра за обслужване на граждани  на Район „Средец”-СО, ул. „Леге” № 6, ет. І – “Деловодство”,  всеки  работен  ден  от  09.00 ч.  до  17.00 ч. или на електронен адрес: b.primov@sredec-sofia.org

Прилежащи документи

Назад