Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията на 30.01.2018 г. за проект за ПУП на Борисова градина

Вчера (30 януари 2018 г.) се състоя заседание на Общинския обществен съвет по устройство на територията, за да обсъди проекта за ПУП на Борисова градина. Мария Ачкова, кмет на район "Средец", постави въпроси и препоръки, които са само част от въпросите, свързани с новия проект.
Предстои да бъдат внесени необходимите корекции и проектът отново ще бъде представен за обсъждане.
https://www.sofia-agk.com/…/SinglePublication/YzCMu27EY60%3D

Снимка на Район Средец, Столична община.

Снимка на Район Средец, Столична община.


Назад