Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Места за търговия на открито за продажба на сувенири, цветя и картички, с продължителност не по-кратка от 2 дни на територията на район „Средец”


Прилежащи документи

Назад