Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Разрешаване за изменение на ПУП на ул. „Г. С. Раковски“ в участъка между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Йосиф В.Гурко“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

Съобщение N РСЦ17-ВК08-2568-(1) от 19.12.2017г

На основание чл. 124 б, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Главният архитект на Столична община е издал заповед №РА50-790/24.11.2017г за разрешаване на устройствена процедура за служебно изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) на улична регулация за обособяване на ново велосипедно трасе върху пътното платно на ул. „Г. С. Раковски“ в участъка между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Йосиф В.Гурко“, м. „Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, гр.София.

Заповедта се съхраняват в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по нея можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

На основание чл.124 б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец“

 

 


Назад