Столична Община Район "Средец"

Новини

Обобщение на резултатите на идеен проект за реконструкция на градина при площад 'Португалия'

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОПИТВАНЕ ОТНОСНО
Идеен проект за Реконструкция и благоустрояване на градина при площад 'Португалия' с граници ул. 'Николай Гогол', ул. 'Иван Асен II' и ул. 'Леонардо Да Винчи'

Проектът е поръчан и дарен на СО от „Полиграфия Офис Център" АД и архитектурно Ателие Серафимов Архитекти ООД.
Заданието е дадено от район „Средец“, като в него са отразени направените проучвания на място и вашите идеи и мнения, събрани по време на проекта „Сподели Квартала“ на Съюза на Урбанистите в България.
Администрацията на района предостави на вниманието ви визуалната и текстовата част на проекта с молба да разгледате предложените варианти и да изразете предпочитания относно:
1. Детски съоръжения - цветни или натурално дървени?
2. Ударопоглъщаща двупластова саморазливна настилка за детските площадки – с фигури или едноцветна и какъв цвят ?
3. Пейките и парковата мебел –по-съвременна или класическа визия?
Проектът е качен на 20 октомври 2017 година на сайта на района http://sredec-sofia.org/…/ideen-proekt-za-rekonstruktsiya-i… както и във fb страницата .
На 5 ноември 2017 г. хартиено копие е залепено на достъпно място – на витрината на кино Влайкова.
За периода от един месец - до момента резултатите от допитването са следните:
- Във fb публикацията е достигнала до 1993 души
- Харесана е от 11
- Коментирали са 5 човека
- Получени писма по еmail – 5 - едно от тях отхвърля проекта, защото „не отговаря на критериите“:
*обществена сигурност и безопасност във връзка със спецификата на района;
* максимална хармония с даденостите на обекта и района като цяло;
* устойчивост, възможност за поддържане и целесъобразен бюджет

Относно предложените по-горе варианти предпочитанията са за :
- цветни, но от дърво детски съоръжения
- саморазливна настилка едноцветна
- пейките и парковата мебел с класическа визия

В събраните становища е поставен въпросът за безопасността и защитата срещу вандалски прояви. Проблемът е идентифициран още по време на обсъжданията, като проектът е съобразен със ситуацията в момента. Чрез СО – Дирекция „Сигурност“, Общинска полиция и 1 РПУ ще се намери вариант за охрана и защита на инвестицията.
Поставен е и въпросът за водно присъствие в градинката - Проектът предвижда изграждане на чешма. Вариантът с фонтан в центъра на градинката беше предложен от проектантите, но в последствие не е развит, тъй като е финансово и функционално необоснован - оскъпява много проекта, последващата поддръжка е непосилна за района и тъй като градинката е със статут на НКЦ (недвижима културна ценност), от Института за паметници на културата е препоръчано да се запази в максимална степен сегашния вид, като промените и намесата в разположението на съоръженията и на вида на растителността да са минимални.
Изразените от вас становища и препоръки ще бъдат изпратени на проектантския екип и ще бъдат съобразени в следващата фаза на проектиране – изготвяне на работен проект и неговото одобряване.
Благодарим на всички граждани, които до момента активно са участвали и са изразили отношение към бъдещия облик на знаковата за квартала ни градинка.
Можете да продължавате да изразявате мненията си на e-mail
d.georgiev@sredec-sofia.org

Ще бъдете информирани за всички следващи етапи.

След уточнение на вариантите, проектът ще бъде разширен до работен и ще бъде представен за одобряване - вкл. и в Института за паметници на културата /тъй като триъгълната градинка е със статут на защита/.