Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Заповед за разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план

Съобщение №РСЦ17-ВК08-2374

 

 

 

На основание чл. 124 б, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Главният архитект на Столична община е издал заповед №РА50-700/25.10.2017г за разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план в следния териториален обхват: УПИ I-336-„за офиси“, кв. 468, м. . „Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“ “, с административен адрес  ул. „Кузман Шапкарев“ № 3, гр.София.

Заповедта и мотивираното предложение се съхраняват в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по нея можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

На основание чл.124 б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец“

 

 

 


Назад