Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Пресконференция за представяне на резултатите от проект за подобряване на иновативния капацитет на служителите в района

Днес,  3.11.2017, в Заседателна зала на  район „Средец“ - СО,  бе проведена пресконференция за представяне на резултатите от проект за подобряване на иновативния капацитет на служителите в района. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Програма Европа на Столична Община и е осъществен в партньорство между район „Средец“ и Асоциацията за иновативен мениджмънт СТООС Нетуърк. Проектът включваше подробно запознаване на представителите на СТООС Нетуърк  с работата на служителите в региона чрез анкета и фокус група и подготовка и провеждане на четири обучителни семинара – три за служители и един за ръководители с включени  допълнителни теми по лидерство. По време на пресконференцията бяха представени целите и дейностите по проекта, а служители на района  споделиха кое е било най-полезно за тях от проведените обучителни семинари и как това им помага да се справят по-добре при проблемни ситуации с граждани и да намират иновативни решения.


Назад