Столична Община Район "Средец"

Съобщения

iSofMap - достъп до цифрови данни

iSofMap е интернет приложение, разработено от общинското дружество „ГИС – София” ЕООД . Това осигурява лесен и удобен публичен достъп навсякъде и по всяко време до данните, които като общинско дружество съхранява. Приложението iSofMap е достъпно и може да се ползва от потребителите (граждани и заинтересовани страни) така, както им е удобно – на компютър или лаптоп, на таблет или мобилен телефон.

В iSofMap може да откриете административна карта, кадастрален план, регулационен план, карта на възстановената собственост, адреси, паметници на културата, велоалеи и др. Всяка една от тези карти от своя страна включва разнообразни информационни слоеве, които се визуализират при различен мащаб на картата и които потребителят сам избира дали да включи или не. Зони, растителност, водни площи, имоти, сгради, улична мрежа, електропроводи, продуктопроводи, регулационни квартали и т.н., са само част от слоевете с информация, които са на ваше разположение.

За улеснение на потребителите са предоставени няколко варианта на търсене. В зависимост от данните, с които разполагат могат да търсят недвижим имот по различни критерии и параметри – улица, квартал, район, планоснимачен номер, кадастрален лист, УПИ, кадастрален район, землище, масив и др.

За показания и локализиран обект на картата може да включват и изключват слоеве с информация, и да се наблюдава как този имот се позиционира на различните тематични карти. Свободно достъпни са справки даващи информация за местоположение и съседни имоти, граници, вид собственост и характеристики, като – предназначение на имотите, устройствена зона в която попадат, позволена плътност на застрояване, КИНТ, площ, етажност и конструкция на сградите и др.

 


Назад