Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Започва обновяването на детска площадка зад бл. 5 в ж.к. Яворов

Започва обновяването на детска площадка зад бл. 5 в ж.к. Яворов. След предоставяне на целеви средства от СО и събиране на оферти, Мария Ачкова, кмет на район "Средец" е сключила договор на основание чл.20, ал.4, т. 1 от ЗОП, с който е възложила изпълнението на проект: „Реконструкция на детска площадка, находяща се на територията на район „Средец“, междублоково пространство в УПИ I, кв. 37, м. „Трета извънградска част“ на изпълнител: „КИМИС ГРУП“ ЕООД.

Стойността на проекта е: 46 000 лева с включен ДДС.
Срокът на изпълнение, при благоприятни метеорологични условия, е до: 15.12.2017г.


Назад