Столична Община Район "Средец"

Новини

Последваща среща с участници в проект за повишаване на иновативния капацитет на служителите на районната администрация в район „Средец“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017

На 23.10 се проведе последваща среща с участници в обучения в рамките на проект в партньорство между район "Средец" и СТООС Нетуърк България, сдружение с нестопанска цел за иновативен мениджмънт, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.

Целта на срещата е осигуряване на възможност за отговори на въпроси, възникнали след обученията в процеса на прилагане на наученото.

Лекторите бяха на разположение и за коментар на допълнителни казуси от практиката.

Бяха коментирани теми в сферата на обслужването, комуникацията, емоциите, позитивната интелигентност и процесът „дизайн мислене“.