Столична Община Район "Средец"

Новини

Идеен проект за Реконструкция и благоустрояване на градина при площад 'Португалия' с граници ул. 'Николай Гогол', ул. 'Иван Асен II' и ул. 'Леонардо Да Винчи'

Уважаеми съграждани,
Представям на вниманието ви идеен проект за Реконструкция и благоустрояване на градина при площад "Португалия" с граници ул. "Николай Гогол", ул. "Иван Асен II" и ул. "Леонардо Да Винчи".
Проектът е поръчан и дарен на СО от „Полиграфия Офис Център" АД и архитектурно Ателие Серафимов Архитекти ООД.
Заданието е дадено от район Средец, като в него са отразени направените проучвания на място и вашите идеи и мнения, събрани по време на проекта „Сподели Квартала“ на Съюза на Урбанистите в България.
Моля, разгледайте предложените варианти и изразете предпочитания:
1. Детски съоръжения - цветни или натурално дървени?
2. Ударопоглъщаща двупластова саморазливна настилка за детските площадки – с фигури или едноцветна и какъв цвят ?
3. Пейките и парковата мебел –по-съвременна или класическа визия?
Хартиено копие в голям формат ще можете да видите на витрината на кино „Влайкова“ от 5 ноември.
След уточнение на вариантите, проектът ще бъде разширен до работен и ще бъде представен за одобряване - вкл. и в Института за паметници на културата /тъй като триъгълната градинка е със статут на защита/.
Имам уверението на заместник-кмета по екология на СО, че през 2018 г. ще бъдат осигурени необходимите средства за изпълнение на проекта.
Вашите предложения може да давате като коментар в страницата на района във фейсбук "Район Средец, Столична община" или на e-mail: d.georgiev@sredec-sofia.org