Столична Община Район "Средец"

Новини

Обществено обсъждане за новата наредба за обществения ред на Столицата

Във връзка с работата на работна група по Заповед СОА16-РД91-88/12.02.2016 г. на кмета на Столична община и изготвен доклад с вх. № СОА17-ВК66-6552/28.09.2017 г. относно приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община, ще се проведе обществено обсъждане на горецитирания проект за нормативен акт на 19.10.2017 г. от 11.30 ч. в зала № 5 на Столична община.

Проектът на нормативен акт е достъпен в срок до 30 октомври 2017 г. на адрес:

https://www.sofia.bg/draft-regulations