Столична Община Район "Средец"

Новини

Обществено обсъждане на Задание за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад “Света Неделя”, гр. София

Заповядайте на общественото обсъждане за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад "Света Неделя", гр. София. 

Повече информация може да намерите на следнипя линк: 

https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/aprjsLqwXeU%3d