Столична Община Район "Средец"

Новини

Приключи обучението на районната администрация с цел подобряване бързината и качеството на обслужване

Днес (29.09) се проведе последният от четири семинара на районната администрация по проект в партньорство между район "Средец" и СТООС Нетуърк България, сдружение с нестопанска цел за иновативен мениджмънт, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.

Сдружение „СТООС Нетурък България“ е клон на международната мрежа СТООС Нетуърк, действаща в повечето развити страни в Западна Европа и Америка. Мисията на СТООС е да помага организациите да постигат балансирана, благополучна и същевременно продуктивна работна среда чрез откриване, споделяне, адаптиране и насърчаване използването на иновативни подходи и практики на работното място.

Целта на обучението е подобряване бързината и качеството на обслужване, както и на уменията за общуване на служителите в администрацията.

Служители и мениджъри (общо 45 човека) участваха в четири целодневни срещи, на 11, 18, 25 и 29 септември, като групите бяха с хора от различни дирекции. Възможността да бъдат извън традиционното си работно място и да могат да се срещнат със свои колеги в неформална обстановка, помогна на служителите да се опознаят по-добре помежду си.

Обучението разгледа темите за съвременните промени в сферата на обслужването, свързани с очаквания за повече бързина, качество на услугите и гъвкавост. Тези промени са породени от естеството на бизнес света и бурното развитие на технологиите.

Лекторите представиха информация за универсалните предизвикателства пред комуникацията и несъзнателните грешки на мисленето, които влияят на възприемането на реалността (например виждане в по-негативен план, обвинителна грешка и приемане на нещата лично).

Основната разисквана тема беше ролята на емоциите в комуникацията, как те влияят на нашите действия и какво можем да предприемем, за да подобрим емоционалната си интелигентност. Коментираха се казуси от практиката на участниците като се търсеха решения за трудни ситуации. Участниците получиха информация за техники от областта на позитивната интелигентност, с които могат да подобрят устойчивостта си на стрес.

Процесът на "дизайн мислене" беше също обсъден като метод и как може да бъде полезен при търсене на нестандартни решения. Дискутира се и практическото приложение на наученото до момента в рамките на работата на служителите.

Служителите оцениха обучението като интересно, полезно и различно с пълно и изчерпателно представяне на информацията и практически примери.

Предстои финална прес конференция през октомври за официално обявяване на резултатите от изпълнението на програмата. В нея ще участват и служители на район „Средец“, присъствали на семинарите, които ще споделят впечатленията си от обученията и какво са успели да приложат в ежедневната си дейност. За повече информация следете уебстраницата на район Средец и във фейсбук.