Столична Община Район "Средец"

Новини

Стартира обучение на районната администрация с цел подобряване бързината и качеството на обслужване

Вчера (11 септември ) стартира поредица от семинари на районната администрация по проект в партньорство между район "Средец" и СТООС Нетуърк България, сдружение с нестопанска цел за иновативен мениджмънт, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.
 
Обучението разгледа темите за съвременните промени в сферата на обслужването, свързани с очаквания за повече бързина, качество на услугите и гъвкавост. Тези промени са породени от естеството на бизнес света и бурното развитие на технологиите. Целта е подобряване на уменията за общуване на служителите в администрацията.
 
Лекторите представиха информация за универсалните предизвикателства пред комуникацията и несъзнателните грешки на мисленето, които влияят на възприемането на реалността (например виждане в по-негативен план, обвинителна грешка и приемане на нещата лично).
 
Основната разисквана тема беше ролята на емоциите в комуникацията, как те влияят на нашите действия и какво можем да предприемем, за да подобрим емоционалната си интелигентност. Коментираха се казуси от практиката на участниците като се търсеха решения за трудни ситуации.
Процесът на "дизайн мислене" беше също обсъден като метод и как той може да бъде полезен при търсене на нестандартни решения. Дискутира се и практическото приложение на наученото до момента в рамките на работата на служителите.