Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Изменение на Плана за Регулацията и Застройката (ИПРЗ) и Работен Устройствен План (РУП) за УПИ, с който се предвижда свързано жилищно застрояване между два урегулирани поземлени имота - ул. Добромир Хриз' 19 и ул. Добромир Хриз' 21.

В район Средец постъпи проект за Изменение на Плана за Регулацията и Застройката (ИПРЗ) и Работен Устройствен План (РУП) за УПИ, с който се предвижда свързано жилищно застрояване между два урегулирани поземлени имота - ул. Добромир Хриз" 19 и ул. Добромир Хриз" 21.
Подробности в сайта на район Средец.
Възражения по проекта се приемат в 14 дневен срок от днес (1 септември 2017 г.).


Назад