Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Реконструкция и вътрешно преустройство с промяна на предназначението на кино „Европа Палас“

Реконструкция и вътрешно преустройство с промяна на предназначението на кино „Европа Палас“

 

 


Назад