Столична Община Район "Средец"

Съобщения

МРРБ преустановява приема на заявления за интерес и финансова помощ по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до приключване изпълнението на сключените договори за целево финанс


Назад