Столична Община Район "Средец"

Съобщения

ИНФОРМАЦИЯ за 09.08.2017 г. за извършване на текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на Столична община Зона I - Район Средец, съгласно Договор със Столична община

Бул."Васил Левски" подготовка и асфалтиране
Ул."Леге" ремонт паважна настилка
Бул."Васил Левски" - след 22h заливане на фуги с полимербитумен мастик
Ул."Шипка" подготовка и асфалтиране
Бул."Цар Освободител" ремонт паважна настилка
Ул."Фр.Нансен" след 21,00h напречна маркировка
Ул."Г.С.Раковски" след 21,00h напречна маркировка

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ на Столична Община.

Назад