Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Днес стартира първата и единствена в страната мобилна библиотека „Библиобус”

Чрез кампанията на библиобуса „Книгите идват при вас“ от Столична библиотека искат да насърчат необходимостта от четене, ученето през целия живот, качеството на образованието и разширяване на достъпа до дигитални ресурси с културното ни наследство, а чрез различни образователни инициативи очакват да се подобри нивото на грамотност на децата и подрастващите и качеството на социален живот.
Библиобусът на Столична библиотека ще достига до:
отдалечените квартали в София, в които няма големи читалищни библиотеки и достъпът на хората до книжни ресурси е ограничен,
проблемните изолирани социални групи,
домове за стари хора и сираци,
ромските общности,
ще участва във фестивали, местни културни прояви и празници на училищата и общностите в района.

Библиобусът разполага с над 700 тома от най-новите и интересни книги художествена, научно-популярна и детска литература от съвременни и класически български и чуждестранни автори.
Той предлага следните услуги:
компютър, свързан с мрежата на Столична библиотека и нейните ресурси (достъп до електронния каталог, електронни бази данни, дигитални платформи);
предварително онлайн поръчване и заемане на книги и списания;
срещи с писатели, поети, художници, литературни четения, изложби, арт ателиета и образователни курсове за деца.
Първите читателски карти ще бъдат безплатни. За да се заемат книги, читателите трябва да се регистрират и да заплатят годишна такса от 5 лв. за ученици и пенсионери, 8 лв. за всички останали. Могат да се заемат до 7 книги за срок от 20 дни и могат да се върнат при следващото посещение на библиобуса или в Столична библиотека и нейните филиали.
Графикът за локациите и маршрута на Библиобуса по дни, часове и място на престоя може да се намери на интернет страница на Столична библиотека и нейната фейсбук страница.


Назад