Столична Община Район "Средец"

Събиране на оферти с обяви (Публични покани - архив)

СМР по покривни конструкции на 12 СУ „Цар Иван Асен II и 127 СУ „Иван Денкоглу“

СМР по укрепването на покривни конструкции на обекти от образователната структура“ с две обособени позици: Обособена позиция 1: „Подмяна дървена покривна конструкция и ремонтни работи на покрива на сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II“;

Обособена позиция 2: подмяна на елементи на дървена носеща покривна конструкция и ремонт на покриви стреха на сградата на 127 СУ „Иван Денкоглу“


Назад