Столична Община Район "Средец"

Договаряне без предварително обявление

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на територията на Столична община – район „Средец“ по две обособени позиции

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на територията на Столична община – район „Средец“  по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси: гр.София, р-н “Средец”, ул. ”Авицена”№ 44,гр. София, р-н “Средец”, ул.”Светослав Тертер”№20 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван Асен” №60;
Обособена позиция № 2 - Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Кракра” №12 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван II” №8-10.

Прилежащи документи

Назад