Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

В район 'Средец' е постъпило инвестиционно предложение за изграждане на обслужваща жилищна сграда на три, четири и пет етажа, подземни гаражи и център за психическо здраве в м. 'Трета извънградска част', ул. 'Крали Марко' 6


Назад