Столична Община Район "Средец"

Кариери

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за провеждане на събеседване за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно и информационно обслужване, човешки ресурси” на район „Средец“

   

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие  на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Дата и час  на провеждане на събеседването

Юлия Димитрова Георгиева

Да

 

Да

14.06.2017г. – 10.00 ч.

Диана Нейкова

Да

 

Да

14.06.2017г. – 10.20 ч.

Цветелина Руменова Семерджиева

Да

 

Да

14.06.2017г. – 10.40 ч.

 

 

Кандидатите  следва да се явят за провеждане на събеседване на 14.06.2016 г. /сряда/ в посоченият график  в сградата на район „Средец”, ет.3.

 

БОРИСЛАВ  ПРИМОВ

Секретар на район „Средец”

 

 

 

 

 

 

 

 


Назад