Столична Община Район "Средец"

Новини

Сливането на 77 ДГ 'Магнолия' и 113 ДГ 'Преспа', отложено за преразглеждане на заседание на Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Днес, 15 май 2017 г. , се проведе заседание на Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, която разгледа сливането на 7 общински детски градини, две от които на територията на район “Средец” - 113 ДГ “Преспа” и 77 ДГ “Магнолия”.
Родителите на децата от 113 ДГ “Преспа”, внесли протестно писмо, също присъстваха на заседанието, за да обосноват възраженията си.
Решението, дали да има сливане изобщо, се отложи за допълнително преразглеждане от вносителя д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет по направление “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, Дирекция “Образование” към СО и районната администрация.