Столична Община Район "Средец"

Новини

Протокол от среща с обществените съвети и родители по повод сливане на ДГ 77 „Магнолия' и ДГ 113 „Преспа“

Извлечение

от

Протокол от среща с обществените съвети и родители по повод сливане на ДГ 77 „Магнолия" и ДГ 113 „Преспа“

Проведена на 11.05.2017 г. в район „Средец“

На срещата присъстваха:

Родители;

Общественият съвет на 77 ДГ „Магнолия“;

Общественият съвет на 113 ДГ „Преспа“;

 Представител на дирекция образование от СО – г-н Миков;

директорът на 77 ДГ – г-жа Рабаджиева;

директорът на 113 ДГ – г-жа Добрева;

кметът на райн „Средец“ – г-жа Мария Ачкова;

 Зам.кметът по образование и култура на район „Средец“ – Л. Ковачев

 

Срещата се проведе във връзка с възникналото напрежение сред част от родителите на деца, с цел изясняване на възникналите въпроси от 113 ДГ и внесено протестно писмо с 61 подписа за изясняване на възникналите въпроси.

Срещата беше открита от г-жа Ачкова, която представи решението на СОС, разясни процедурата за вземането му, становището на район „Средец“ и даде думата за въпроси на гражданите и отговори от представителя на Дирекция образование г-н Миков, и от директорките на  77 ДГ - г-жа Рабаджиева и на 113 ДГ - г-жа Добрева.

 

Основните притеснения и въпроси, изразени от родителите по време на срещата и техтите отговори, са следните:

 

Защо се извършва сливането на детските градини?

                - Сливането е чисто административна мярка с цел оптимизиране на бюджетите на двете ДГ и покриване изискванията по новия „Закон за предучилищно и училищно образвание“ и няма да се отрази по никакъв начин на родителите, възпитателите и децата.

 

Защо при сливането новата ДГ запазва номера и името на 77 ДГ „Магнолия“, въпреки че 113 ДГ „Преспа“ е с по-голяма база и повече групи?

               - Във връзка с кадровата политика на Дирекция образование на СО, предвиждаща запазване на съществуващите кадри и целяща минимализиране на стрес в системата. Предстоящото пенсиониране на г-жа Добрева.

 

Как сливането на двете ДГ ще помогне на бюджета и ще се отрази на децата?

                - Не само няма да бъдат ощетявани децата, а и това ще даде възможност за откриването на нови щатни бройки за ресурсни учители (психолог, логопед и др.), каквито са и изискванията на новия закон.

 

Дали ще има размяна на учители, как ще се отрази обединението на обслужването на родителите?

               - Няма да има уволнения и размяна на учителите,  няма да настъпят промени в групите, техните възпитатели и администратиния ред за обслужване на родителите. Същото се отнася и за извънкласните дейности.

Г-н Миков, г-жа Ачкова и г-н Ковачев поеха ангажимен да следят за изпълнението на това.

 

Основното притеснение, изразено от всички родители, е дали зад обединението на двете ДГ не стоят намерения за приватизиране на сградата на ул. „Преспа“

               Такива намерения не съществуват, напротив – политиката на Столична община е за увеличаване на базата на детските заведения.

Родителите поискаха и конкретни гаранции и от районния кмет, че това няма да се случи.

Г-жа Ачкова гарантира, че в рамките на мандата всякакъв опит за промяна на ПУП или др. действие, което би застрашило собствеността или предназначението на някой от имотите, освен за детска градина ще бъде веднага разгласено и ще вземе всички мерки да бъде спряно.  Специални гаранции може да бъдат поискани от Гл. архитект на СО за непромяна на градоустройствените предвиждания в района на съществуващите  ДГ.

Много сериозно бе повдигнат въпросът за обединение на детската градина и делящата с нея един двор детска ясла. 

               От страна на районната администрация и Дирекция образование бе поет ангажимент този въпрос отново да бъде повдигнат.

Във връзка с по-лесната комуникация на родителите бе обсъден въпросът за помощник директор.

Всички представители на срещата се обединиха около необходимостта групите да бъдат с по-малка численост.

Като основна причина за възникване на напрежението бе посочена лошата комуникация с гражданите в процеса на взимане на решението на СОС.

Представители на дирекция „Оберазование“ и на Районната администрация поеха ангажимент за подобряването на комуникацията с гражданите.

Общественият съвет на 77 ДГ „Магнолия“ изрази становище, че не вижда проблеми в обединението на двете ДГ и вяра в мениджърските качества на г-жа Рабаджиева.

Общественият съвет на 113 ДГ „Преспа“ поискаха гаранция, че няма да има промени в дейността на ДГ.

Бе постигнато съгласие двата Обществени съвета да се обединят в сегашните си състави.

Гражданите изразиха становище, че в резулатат от срещата ще променят или допълнят внесеното от тях протестно писмо и изразиха желание да присъстват на заседание на комисията по образование.

Районната администрация: На страницата на СОС на се качва информация за предстоящите заседания на комисиите към СОС.

 

http://sofiacouncil.bg/index.php?page=perm_committees

 

 

11..05.2017г.    

Към извлечението е прикачен пълен аудиозапис от срещата и новината.

Протоколът състави: Д. Георгиев