Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение за преустройство на базова станция за 'Мобилтел' ЕАД

В СО - район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100MZ на "Мобилтел" ЕАД за адрес бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 38.

Достъп до информацията на инвестиционното предложение можете да получите всеки работен ден от 9.00-12.00 ч. и от 13.00-17.00 ч. в сградата на район "Средец", ул. "Леге" 6.

Становища, мнения и възражеиня от заинтересовани лица и граждани могат да се подадат в писмен вид в законоустановения срок до 06.04.2017 г. в деловодството на район "Средец", ул. "Леге" 6 и пред РИОСВ, гр. София.

 


Назад