Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение за топлозахранване и абонатна станция на сградата на Посолството на Италия посолство на ул. 'Шипка' 2

В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение за топлозахранване и абонатна станция на сградата на Посолството на Италия посолство на ул. 'Шипка' 2


Назад