Столична Община Район "Средец"

Новини

Премахването на сгради на ул. „Денкоглу” №40

Относно: Премахването на сгради на ул. „Денкоглу” №40

 

 

 

            В началото на 2016г. в район „Средец” СО, по искане на собствениците е образувано производство по за обследване състоянието на двете двуетажни  сгради „във вътрешния двор” на ъгъла на ул. „Иван Денкоглу"  и ул. „Христо Белчев”.  Постоянно действащата комисия към района назначена със Заповед на Директора на Дирекция „Общински строителен контрол” НАГ-СО е обследвала сградите. Изискана е и е съставена техническа експертиза. Изводите на комисията са, че: „поради естествено износване и други обстоятелства сградите са станали опасни за живота и здравето на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се заздравят и поправят.

Съгласно ПУП-ИПРЗ, м.”Зони Г-Центъра”, одобрен с Решение №821, т.21 от Протокол № 73/18.12.2014г. на СОС влязъл в сила и съгласуван с Министерство на културата във връзка с наличието на недвижимо културно наследство в зоните за двете сгради не се предвижда траен градоустройствен статут. На мястото е предвидено ново застрояване на 5 етажна сграда. По данни на собствениците,  паметната плоча на украинския професор Михайло Петрович Драгоманов, която е била поставена на една от сградите  е съхранена от тях и ще бъде монтирана отново върху новата постройка.

 

Въз основа на установените факти и обстоятелства са издадени заповеди  на директора на Дирекция „Общински строителен контрол” НАГ-СО за премахване на обектите, влезли в сила на 06.09.2016г., като крайният срок е  до 24.02.2017г. След крайния срок за доброволно изпълнение на заповедите, теренът трябва да бъде освободен от всички отпадъци и околното пространство да се възстанови.

            Уведомление за започване на премахването, придружено с изискуемите документи не е постъпвало в район Средец. След сигнал на граждани, от служители на администрацията се извърши проверка на място на 13.02.2017г. и се установи, че собствениците са съгласували „План за временна организация на движението” с „Дирекция за управление и анализ на трафика”-СО и „Отдел пътна полиция”-СДВР. Затварянето на улицата се извършва съгласно този план в часовете от 09.00ч. до 20.00ч. на дати 04.02, 05.02, 11.02, 12.02, 18.02 и 19.02.2017г.

             Съгласно задълженията си район „Средец”-СО ще осъществява контрол до изпълнението на заповедите на директора на Дирекция „Общински строителен контрол”.