Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „2 ПД” ЕООД

 Изграждане на обслужваща ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ, ЧЕТИРИ И ПЕТ ЕТАЖА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ   в УПИ ІІІ-275,276,  кв.30, м. „Трета извънградска част” с идентификатор 68134.107.250, ул. „ Крали Марко ” № 6, СО- район „Средец”, гр. София.


Прилежащи документи

Назад