Столична Община Район "Средец"

Търгове и конкурси

СО-район „Средец” обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет за срок от 5 календарни години, по обособена позиция в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”

Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 1/ 20.01.2017г., открит със заповед  № СОА16-РД98-108/21.12.2016г. на Кмета на Столична община, относно отдаване под наем на ученически бюфет, за срок от пет календарни години, по обособена позиция, в сградата на  12 СУ „Цар Иван Асен II”.


Прилежащи документи

Назад