Столична Община Район "Средец"

Новини

Столична библиотека подготвя модерна дигитална платформа с материали, свързани с живота в столицата

На 11 януари 2017 г. от 10:30 ч. ще се представи дигиталната платформа

Столична библиотека подготвя дигитална платформа „Сердика“ за онлайн достъп до пълнотекстови документи от краеведската сбирка на библиотеката. Тя ще включва книги за София, сп. „Сердика“, „София“, в. „Софийски общински вестник“ и статии от периодични издания свързани с живота в столицата.

На 11 януари 2017 г. от 10:30 ч. в Американския център на Столичната библиотека ще се представи платформата и ще се предложи на читалищните библиотеки от София и региона да се присъединят с документи, снимки, предмети, ръкописи, свързани с местната история и култура. Така ще се постави началото на дигитален архив за София и региона, към който да се присъединят училищата и софиянци с лични архиви.

Новата платформа ще предостави нови знания на широката публика и ще бъде в помощ на изследователи и специалисти.

На срещата ще бъдат показани и софтуерни аспекти на създаването и достъпа до платформа „Сердика“.