Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

В СО - район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от БТК ЕАД за поставяне на базова станция за глас или данни на ул. „Стефан Караджа” № 6, на сградата с идентификатор 68134.101.37.1

В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от БТК ЕАД за поставяне на БАЗОВА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ № SF 1115 „LE 8. STTS“ в честотен обхват 900-2100 MHz на БТК, разположена в гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 6, район „Средец”, на сградата с идентификатор 68134.101.37.1


Прилежащи документи

Назад