Столична Община Район "Средец"

Програми, отчети и интервюта

Отчет на Мария Ачкова - Кмет на район 'Средец' за 2016 г

Отчетът е базиран на обявената предизборна програма на ккмета на район "Средец" - Мария Ачкова. 
Отчетът включва всички извършени дейности до месец ноември 2016 г.

 

 


Прилежащи документи

Назад