Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Открити процедури по ЗОП

Обществена поръчка с предмет: Комплексна доставка на хранителни продукти и хигиенни материали в ЦДГ 12 'Олимпийче', ЦДГ 77 'Магнолия', ЦДГ 113 'Преспа' и ОДЗ 18 'Детски свят', намиращи се на територията на Столична община, район 'Средец'

Обществена поръчка с предмет: Комплексна доставка на хранителни продукти и хигиенни материали в ЦДГ 12 "Олимпийче", ЦДГ 77 "Магнолия", ЦДГ 113 "Преспа" и ОДЗ 18 "Детски свят", намиращи се на територията на Столична община, район "Средец".


Назад