Столична Община Район "Средец"

Новини

На 21.11.2016 г., от 18:30 ч. в книжарница Гринуич представяме Съвета на общността към Районна администрация Средец

Уважаеми съграждани,

На 21.11.2016 г., от 18:30 ч. в книжарница Гринуич (с вход от бул. Витоша 37 и от ул. Солунска 21) ще представим новосформирания с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. - Съвет на общността към Районна администрация Средец.

Съветът е доброволен, консултативен орган за гражданско участие, който има за цел да подпомага и подобрява работата на районната администрация и да активира местната общност за включване в развитието на района и в решаването на важни за общността му проблеми.
Основна цел на инициаторите на Съвета бе да изградят механизъм за съвместна работа, който да подпомага развитието на района като чист, безопасен, удобен, зелен,  устойчив, интересен и ефективно управляван. 

На срещата ще представим накратко процеса на създаване на Съвета, принципите върху, които се изгражда, неговите членове, първите теми, по които избра да работи, сформираните тематични работни групи и начините за контакт с тях. 

Повече информация за събитието може да намерите в тук.

 

Съветът е създаден в рамките на проект Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град”  и РА „Средец”