Столична Община Район "Средец"

Новини

Сподели Квартала - Модел за споделено развитие на жизнена градска среда

                                                                       

Вече можете да разгледате финалния доклад, обобщаващ дейностите и резултатите по проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в гр. София. Улица „Цар Иван Асен II" и ж.к. „Яворов“ („Сподели Квартала“) http://bgplanning.org/projects/spodeli-kvartala/

Докладът представя Модел за споделено развитие на жизнена градска среда по примера на ул. „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“, които бяха обект на изследване от екипа на проекта през изминалите 6 месеца. В доклада може да се запознаете с многообразните настолни и теренни проучвания, които екипът извърши през първите 4 месеца от проекта. Можете да разберете за историческото развитие на Квартала и „Трета извънградска част”, за различни пространствени и демографски характеристики, за мобилността, достъпността и за начините, по които хората използват публичните пространства. Резултатите от тези проучвания бяха обсъждани с местната общност (жители и бизнес) на поредица от инициативи – фокус-групи, работилници и събития в Квартала. След това екипът на проекта пристъпи към формулирането на препоръки за пространствено развитие и жизненост на Квартала и съвместен план за действие, които да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправена територията, отразявайки мнението и препоръките на местните жители и бизнес и районна администрация „Средец“.

Проектът е плод на усилията на екип от 30 души в продължение на 6 удовлетворяващи и динамични месеца, в които се организираха 5 публични събития на 3 различни места с много жители и приятели на Квартала! Проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в гр. София. Улица „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа 2016 от Съюз на урбанистите в България в партньорство с район "Средец" - СО, сдружение ИГРАД, сдружение Трансформатори и Асоциация на студентите по урбанизъм в България.

С този проект се развива нов модел за споделено развитие на жизнена среда с участието на общността, който екипът се надява да подпомогне и информира вземането на решения за бъдещото развитие и пространствените намеси на територията от страна на местните и градски власти. Моделът може да бъде прилаган и в други райони на Столицата и в други градове. За първи път в София в рамките на проекта беше приложена и методологията за изследване на публичните пространства и публичния живот на проф. Ян Геел, който наскоро бе поканен от кмета на Столична община, Йорданка Фандъкова, и гл. архитект, Здравко Здравков, да работи по стратегия за публичните пространства на града.

Екипът иска да изкаже специални благодарности към всички, взели участие в проекта:

- жители, работещи и посетители на Квартала, които ни заговаряха и споделяха своите идеи и мнения и се включиха в дейностите по проекта, с което ни помогнаха да го направим един наистина споделен проект и модел;

- доброволците, които с голям ентусиазъм и любознателност допринесоха за опознаването на Квартала;

- членовете на екипа – трудолюбивите и отдадени хора от Съюз на урбанистите в България, сдружение ИГРАД, Асоциация на студентите по урбанизъм в България, сдружение Трансформатори и Столична Община – р-н „Средец“, без които този проект щеше да бъде само хубава идея.

Приятно запознаване с Модела!

Повече информация за проекта може да намерите на страницата на Съюз на урбанистите в България (http://bgplanning.org/projects/spodeli-kvartala/), както и на Фейсбук страницата на проекта – Сподели Квартала (https://www.facebook.com/spodelikvartala/).