Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Анкети

 

 

Представяме ви резултатите от анкета, проведена сред граждани на Район Средец, присъствали на среща с общността, проведена на 20.06.2016 г., в кино Влайкова, с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на СО. Въпросите в анкетата са отворени, съответно отговорите са несугестирани от предварително посочени варианти.

Ако смятате, че има какво да добавите към отговорите на тези три въпроса, сте добре дошли да ни пишете на е-мейл: savet@sredec-sofia.org  

Въпрос 1. Кои според вас за петте най-големи проблема в район Средец в момента? (моля, степенувайте по важност ако Ви е възможно):

На 1во място по важност гражданите са посочили следните проблеми:

- Транспортното натоварване

- Прекалено големият брой паркирали автомобили по улиците и по тротоарите, липсата на стратегия за паркирането и за увеличаване на пешеходните пространства

- Паважната настилка по улица „Иван Асен”

- Замърсяването на въздуха заради замърсявания от най-различен характер, в това число големия брой ресторанти, много от които тип барбекю, използващи въглища

- Архитектурата – неподдържането на паметниците на културата и архитектурното наследство

- Чистотата на района

- Необщуването между общностите в района, липса на диалог и разбиране между различни социални и общностни групи – било то на съседски начала, било то между „тези с дом” и „бездомните”

 

На 2ро място по важност гражданите са посочили:

- Качеството на средата на обитаване – обекти със сменено предназначение, преместваеми обекти, озеленяване (отглеждане и грижа за неговото оцеляване - озеленителните фирми не осъществяват контрол върху работата ма подизпълнителите, засаждащи дървета по ул. „Иван Асен”. Над 30% от новозасадените дървета са изсъхнали.)

- Нуждата от ограничаване на МПС трафика в центъра

- Дезинтегрираност на тротоарите и пешеходните пространства, които са неспособни да обслужват пешеходците

- Неяснота около модернизирането на района – конкурсите за ЦГЧ

- Шумовото замърсяване - високо ниво на шума от въздуховоди на ресторанти и всички неизправни климатици

- Конфликтите между многото ползватели на публичните пространства в района и нуждата от социален център, отворен за всички – доброволци, хора в неравностойно положение, маргинализирани социални групи

 

На 3то място по важност гражданите са посочили:

- Нефективния и слаб контрол върху едностранното паркиране на ул. „Иван Асен”, което затруднява автомобилното движение

- Достъпността на средата за хора с увреждания, бебешки колички и възрастни хора, както и възможностите за социализация на тези групи

- Липсата на обществени тоалетни, както и на бани (за тези, които нямат дом)

- Състоянието на подлеза

- Паркирането на непозволени места и незаконното движение на автомобили по ул. „Граф Игнатиев”

 

На 4то място по важност гражданите са посочили:

- Тротоарното право на заведенията, което често е в конфликт с пешеходците

- Съвместяването на нуждите на бизнеса, обитателите и ползвателите на района

- Липсата на безопасност и среда за игра за децата в района

- Недостатъчно публични конкурси, предвид национална значимост на центъра на София

- Натовареното движение по ул. „Граф Игнатиев” в отсечката между бул. „Евлоги Георгиев” и бул. „Васил Левски”

 

На 5то място по важност гражданите са посочили:

- Недостъпност на спирките на градския транспорт

- Дискомфорта причинен от реализацията на 3ти метродиаметър

- Неподдържаните пътеки, площадки и състоянието на Борисовата градина (пейки, разронени алеи и др.)

- Неподновяването на премахнатите дървета в района

- Липсата на емпатия

 

Въпрос 2: Според Вас, ще бъде ли от полза съществуването на консултативен орган като създаващия се Съвет на общността, към който гражданите да отправят предложения или да се обръщат за съдействие при проблем в района?

- Да, стига да си издейства съвещателен вот при вземането на решения и ако е обвързан с подготвяната от гл. арх. Здравков експертна банка

- Ще има слаба ефективност, ако не зачита мнението на общността

- Да, важно е да се установи като устойчива практика

- Да, ако успее да приобщи гражданите и да бъде припознат от тях

- Ще бъде от полза за засилване и канализиране на разговора относно общностните въпроси

- Абсолютно. Най-ефективният подход за общностно устойчиво развитие е отдолу нагоре. Местните хора притежават информация и експертиза от първа ръка. С помощта на адекватна комуникация и отсяване и приоритизиране на проблемите този орган може да бъде от голяма полза за балансиране на отношенията между граждани и общински структури

- Много тежка ми се струва тази структура, нека гражданите имат пряка връзка с администрацията чрез този съвет на общността.

 

Въпрос 3: Според вас, какво е необходимо, за да може Съветът на общността да бъде от реална полза за общността в района?

- Да контролира районната администрация и да информира жителите на района за обществени обсъждания

- Да бъде припознат като механизъм от широк кръг хора, бизнес и организации

- Да има ясни правила на действие и яснота в правата и задълженията на съвета – какъв тип проблеми разглежда и как реално въздейства при взимане на решения от СОС

- Провокиране на местните общности и овладяване на техните индивидуални стремежи чрез добре издялани принципи на работа и баланс на интересите

- Да се инициират мини референдуми и решенията да се взимат от гражданите

- Да има здрави нерви да изслушва и филтрира информацията

- Да има активна местна общност

- Представителност – граждани (жители на район Средец) и активни НПО; експертност, но не само

- Прозрачност – отворен достъп и документация на разглежданите казуси

- Мандат под 4 години

- Активна офлайн комуникация с гражданите – подходящи за това са училищни настоятелства, големи културни и административни центрове

- Взимане под внимание на препоръките на Съвета (доколкото това е във финансовите възможности на общината)

- Колкото се може по-пряка връзка, публичност и прозрачност. Колкото по-малко бюрокрация, толкова по-добре.