Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Работни групи

Тематична група

Членове

1.

Транспорт и благоустройство

Андрей Врабчев

Петър Кошничарски

2.

Образование (училища и детски градини), здравеопазване и детски права

Здрава Стоева

Мария Кавлакова

Диана Алексиева

3.

Зелени площи, бездомни животни, спорт и детски игри

Елица Тодорова

Мария Кавлакова

4.

Култура, културно и историческо наследство

Андрей Врабчев

Борис Мархолев

5.

Търговия и търговски обекти

Константин Петров

Катрин Бинбашиева

6.

Обществен ред и сигурност

Петко Карамочев

Катрин Бинбашиева