Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Обръщение на Кмета

Уважаеми съграждани,

Всеки ден правим някакъв избор: личен лекар, училище за децата, полезна храна, дрехи, телевизионен канал, пейка на която да седнем...Благодаря Ви за доверието, което ми гласувате като ме избрахте за кмет на район "Средец". 

Да, районнният кмет не разполага с ресурсите и властта на "големия" кмет, но пък е първият, който трябва да знае за непочистената улица, изкъртения двор в детската градина или липсата на достатъчно места в нея. Истината е, че ми давате доверието си, за да Ви представлявам пред иституциите с повече власт и ресурси, но и за да се справя оперативно с по-малки, но дразнещи проблеми в ежедневието ни. За мен този Ваш избор е от голямо значение. Уверявам Ви, че няма да Ви подведа и ще изпълнявам съвестно и отговорно обществените си ангажименти. 

Като местен жител познавам проблемите на района, а квалификацията и уменията ми помагат да намирам удачни решения за разрешаването им. 

Като районен кмет ще работя активно, за да бъде нашия район чист и безопасен, зелен и устойчив, ефективен и интересен, добре управляван и демократичен.