Столична Община Район "Средец"

Обръщение на Кмета

Уважаеми съграждани,

Благодаря ви за доверието, което ми гласувате като кмет на район “Средец“, и което аз няма да подведа,  изпълнявайки съвестно и отговорно обществените си ангажименти.

Като местен жител познавам проблемите на района, а квалификацията и уменията ми помагат да намирам удачни решения за разрешаването им. Работата ми като юрист на различни нива в администрацията, както и опитът ми в управление на средствата от ЕС  ме научи да спазвам европейските принципи в политиката за местно развитие: децентрализация; публичност и прозрачност при вземане на решения; участие на гражданите в управлението; създаване на активни местни общности, които да определят местните политики и насоките на развитие.

Моята работа като кмет е подчинена на три основни принципа:

Прозрачност и отчетност в работата на администрацията.

Реална конкуренция при обществените поръчки.

Засилване на гражданското участие в управлението.

Наричат район „Средец“- „Сърцето на София“. За мен това не е абстрактно „сърце“, а мястото, в което са родени и живеят родителите ми, аз и смейството ми. Ще се погрижа за „сърцето“, за да бъде здрав и хармоничен целият организъм!

Като районен кмет ще работя активно, за да бъде нашия район чист и безопасен, зелен и устойчив, ефективен и интересен, добре управляван и демократичен.

Предизборна програма на Мария Ачкова