Столична Община Район "Средец"

Управление на общинска и етажна собственост, жилищно настаняване